معرفی دکتر محمدسعید ساسان

اینجانب دکتر محمدسعید ساسان فوق‌تخصص عفونی کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در سال ۱۳۷۲ پزشکی عمومی و در سال ۱۳۷۸ تخصص اطفال را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به پایان رساندم.

در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز موفق به دریافت فوق‌تخصص عفونی کودکان شدم و در حال حاضر در کنار تدریس در دانشگاه علوم پزشکی به مداوای کودکان در بیمارستان اکبر و مطب شخصی خود می‌پردازم.